NADRA GROUP виконує повний комплекс робіт з відновлення та інтенсифікації видобутку з нафтогазових свердловин на виснажених родовищах і родовищах з важковидобувними запасами нафти і газу.

Різке падіння у 2014 році цін на нафту, та відносна стабілізація їх на низькому рівні протягом наступних років, викликали негативні зміни у нафтогазовій галузі. Внаслідок вимушеної оптимізації витрат відбувається скорочення або припинення інвестицій у пошуки та розвідку нафти і газу та, відповідно, зменшення обсягу сейсморозвідувальних робіт, буріння свердловин, проведення геофізичних досліджень у відкритому стовбурі.

Обсяги геологорозвідувальних робіт на нових площах і родовищах у світі скоротилися за офіційною інформацією на 50%.

В Україні це вже негативно позначилось на обсягах видобутку нафти. Основна причина зниження видобутку — природне виснаження існуючих родовищ, велика частина яких експлуатується не один десяток років. Проблема зниження видобутку з діючих свердловин вже постала, або постане найближчим часом, перед більшістю державних та приватних нафтогазовидобувних компаній в Україні та інших країнах.

Тому, для збереження або навіть збільшення видобутку вуглеводнів, на противагу витратним роботам з геологічного вивчення нових площ, насамперед сейсморозвідку та буріння нових свердловин, більшої актуальності набувають детальні вивчення діючих свердловин геофізичними методами, повернення до вторинного фонду виснажених або законсервованих свердловин з метою виявлення нових покладів вуглеводнів, проведення перфорації у перспективних зонах свердловин, роботи з інтенсифікації видобутку вуглеводнів різними методами, тощо. Але витрати на інтенсифікацію видобутку без детального знання геологічної будови родовища і гідродинаміки резервуарів, врахування їх особливостей і обгрунтованого вибору та правильного застосування тих чи інших методів і технологій, не завжди себе виправдовують.

NADRA GROUP, 27 років працюючи на нафтогазовому ринку в Україні та інших країнах світу, має необхідний досвід, кадровий і технічний потенціал, потужну мережу підприємств-партнерів, щоб здійснити для видобувних компаній необхідний комплекс досліджень і робіт по родовищу і кожній свердловині. Створена і постійно поповнюється база знань світових технологій по роботах у закритому стовбурі, відновленню та інтенсифікації видобутку з нафтогазових свердловин. Пріоритетом компанії є впровадження передових технологій світових лідерів галузі та їх створення власними силами з використанням науково-технічного потенціалу компанії.

Робота NADRA GROUP з наявним фондом родовищ і свердловин – це добре вивірений послідовний технологічний процес, поділений на етапи, після завершення кожного з яких клієнтом приймається рішення щодо подальшого фінансування проекту.

Виконуючи функції генерального підрядника проекту, NADRA GROUP залучає найкращих постачальників спеціалізованих послуг, матеріалів і обладнання, несе повну відповідальність перед клієнтом як за результати кожного етапу так і за кінцевий результат.

В своїй роботі NADRA GROUP керується визнаними в світі принципами сталого розвитку. Це екологічно та соціально відповідальна ринкова економіка. Отримання прибутків компанією завжди узгоджується з високими стандартами збереження навколишнього природного середовища та безпеки життєдіяльності людей.

Місія NADRA GROUP – підвищення інвестиційної привабливості бізнесу з видобутку нафти і газу в сучасних економічних умовах за рахунок тотальної оптимізації всіх виробничих і технологічних процесів при дотриманні найвищих стандартів охорони довкілля.