Повний комплекс досліджень відкритого стовбуру нафтогазових свердловин

Електричні методи досліджень

Стандартний каротаж, бокове каротажне зондування (БКЗ), боковий каротаж (БК), потенціали самочинної поляризації (ПС), профілеметрія, резистивіметрія.

Проводиться такими типами апаратури: ЕК-1, ЕК-АГАТ, ЕК-НС (посилання на тех. характеристики приладів).

Переваги застосування:

 1. ЕК-1 дає змогу виконувати дослідження методами БКЗ, БК, профілеметрії, ПС, резистивіметрії за один спуск-підйом.
 2. ЕК-АГАТ використовується при дослідженні глибоких та надглибоких свердловин (Р=120 МПа, Т=200 0С).
 3. ЕК-НС може працювати у збірці з іншими каротажними модулями та спускатись в інтервал дослідження через буровий інструмент.

Індукційний каротаж (ІК).

Проводиться такими типами апаратури: АІК-5м, АІК-5Н.

Переваги застосування:

 1. Висока точність визначення опору пласта у низькоомному розрізі.
 2. Висока ефективність і розподільна здатність при дослідженні свердловин, що буряться на високоомних та непровідних бурових розчинах.
 3. Можливість оперативної оцінки характеру насичення колектора за даними різноглибинних зондів.
 4. Модуль АІК-5Н з телеметрією може працювати у збірці з іншими модулями каротажу та спускатись в інтервал досліджень через буровий інструмент.

Мікрометоди (МК) і боковий мікрокаротаж (БМК)

Проводяться такими типами апаратури: МК-УЦ, МК-Г, МК-НС. Дослідження виконуються у свердловинах діаметром від 120 до 400 мм, що заповнені електропровідною промивною рідиною з питомим електричним опором від 0,05 до 5,0 Омм.

Переваги застосування:

 1. Оперативне виділення колекторів в розрізі свердловини.
 2. Можливість оцінки внутрішньої структури пласта-колектора та визначення ефективної нафто газонасиченої потужності колекторської пачки.
 3. Оцінка характеру насичення пластів та пропластків (в комплексі із методом БК).
 4. Модуль МК-НС може працювати з іншими каротажними модулями в одній збірці та спускатися в інтервалі досліджень через буровий інструмент.

 

Радіоактивні методи досліджень

Гамма-каротаж (ГК), двохзондовий нейтрон-нейтронний каротаж по повільних нейтронах, нейтронний – гамма каротаж (НГК).

Проводиться такими типами апаратури: СРК, КУРА-2м, РК-П.

Переваги застосування:

 1. Всі прилади типу СРК двохзондові, компенсовані, що значно зменшує вплив свердловинних умов на результати досліджень.
 2. Можливість визначення пористості прошарків потужністю від 0,2 м.
 3. Лінійна залежність показів від водневмісту у всьому діапазоні вимірювання пористості порід (Кп 1–40%).

Гамма-гамма щільнісний каротаж (ГГК-Щ).

Проводиться апаратурою: СГП 2-АГАТ, РК-П.

Переваги застосування:

 1. Прилади двозондові, компенсовані. При їх застосуванні забезпечується незначний вплив свердловинних умов вимірювання на результати досліджень.
 2. Висока точність вимірювання об’ємної щільності (0,05 г/см3), є необхідною умовою визначення літології та пористості складнопобудованих колекторів.

 

Акустичні методи досліджень

Акустичний каротаж(АК) виконується в модифікаціях стандартного і хвильового АК для дослідження геологічних розрізів та АКЦ для вирішення задач контролю технічного стану свердловин.

Проводиться такими типами апаратури: АКВ-1, АК-АГАТ, АКЦ-4.

Переваги застосування:

 1. Можливість реєстрації кінематичних і динамічних параметрів всіх типів хвиль (P, S, L), фазокореляційних діаграм і хвильових картин в одному циклі вимірювання.
 2. Широкий динамічний діапазон чутливості приймачів.

 

Інші види досліджень

Термометрія

Виконується апаратурою ТР-7, а також в комплексі з іншими методами: апаратурою PLT-9 та КСАТ-7.

Перевага застосування ТР-7 – дослідження глибоких та надглибоких свердловин (Р=120 МПа, T=2000С), а PLT-9 та КСАТ-7 – висока чутливість – до 0,01 0С .

Профілеметрія

Виконується апаратурою СКПД-3 як окремий метод та в комплексі із приладами електрокаротажу серії ЕК (ЕК-АГАТ, ЕК-НС і т.д.)

Перевага застосування СКПД-3 –можливість отримання 4 радіусів свердловини.

Інклінометрія

Виконується апаратурою двох типів: поточкові (КІТ-А, КІТ), магніто-метричні неперервної дії (ІММН76-180/120).

Переваги застосування – запис кута і азимута під час руху приладу.

 

Багатозондове акустичне зондування

Дослідження проводяться 16-зондовою апаратурою АМАК-2. Ефективно працює як в обсаджених, незалежно від наявності і якості щеплення цементного каменя з колоною та породою, так і в необсаджених свердловинах.

Задачі, що вирішуються:

 1. Визначення фізико-механічних та пружно-деформаційних характеристик гірських порід, в т.ч. для проектування ГРП, а саме: модулів пружності гірських порід (модуль Юнга, об’ємний модуль, модуль зсуву, коефіцієнт бокового розпору);
 2. Виділення зон підвищеної тріщинуватості (в т.ч. мікротріщин) та якісна їх оцінка на проникність за даними гідрохвилі.
 3. Літологічне розчленування хемогенних розрізів (перешарування вапняків та доломітів).
 4. Визначення коефіцієнтів та типів пористості (підвищення достовірності) та оцінка характеру насичення колекторів, в т.ч. в обсаджених колоною свердловинах.

 

Чотиризондовий нейтрон-нейтронний каротаж за тепловими та надтепловими нейтронами (4 ННК)

Використовується для літологічного розчленування розрізу, визначення коефіцієнтів пористості (водонасиченості) та нафтогазонасиченості у присвердловинній зоні колектора. За один спуск у свердловину проводиться реєстрація 4-ма компенсованими зондами різної глибинності теплових та надтеплових нейтронів.

Переваги застосування:

 1. Збільшена глибинність досліджень порівняно з традиційною аппаратурою СРК на 10–20%.
 2. Підвищена на 25% чутливість до пористості порід.
 3. Підвищена в 1,5–2 рази точність вимірювань пористості (за рахунок збільшення в 2–3 рази щільності потоку нейтронів, що реєструються приладом).
 4. Можливість оцінки характеру насичення порід, в т. ч. в обсаджених свердловинах. Особливо ефективні в колекторах з низько мінералізованою пластовою водою.
 5. Збільшена швидкість каротажу до 1200–1500 м/год.